Mieszkam w Gminie Rudnik nad Sanem

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Przez naszą gminę przebiega prawie 44 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz ponad 120 km sieci wodociągowej, które są zarządzane i utrzymywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem.

Woda pitna

Na terenie Gminy znajduje się 7 ujęć wody pitnej zapewniających wodę mieszkańcom, która poddawana jest procesom oczyszczania i uzdatniania w dwóch Stacjach Uzdatniania zlokalizowanych przy ul. Stróżańskiej i ul. Chopina.

Oczyszczalnia

Ścieki komunalne z terenu gminy odprowadzane są do zmodernizowanej w 2018 r. mechaniczno-biologicznej oczyszczalni  ścieków.  Przebudowa  wraz  z  rozbudową  przyczyniła się do polepszenia średniej projektowej dobowej przepustowości oczyszczalni, która aktualnie wynosi 1000 m³/dobę, a także zwiększyła się maksymalna dobowa przepustowość oczyszczalni wynosząca  2000 m³/dobę.  Maksymalna  wydajność  oczyszczalni  wynosi 10 000 RLM (Równoważna  Liczba  Mieszkańców – wielokrotność ładunku  zanieczyszczeń  w  ściekach  odprowadzanych  z  obiektów  przemysłowych, jak i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, które są odprowadzane od jednego mieszkańca w ciągu doby).

 

Odbiór i transport nieczystości ciekłych

Usługi w zakresie odbioru i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem mogą świadczyć tylko te podmioty, które posiadają stosowne zezwolenie.

Wykaz firm posiadających aktualne zezwolenia:

 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Kilińskiego 16, 37-420 Rudnik nad Sanem, tel. 15 876 13 87 lub 15 876 21 31 2
 • Usługi Transportowe i Wywóz Ścieków Komunalnych Henryk Urbanik, ul. Mickiewicza 258, Przędzel, 37-420 Rudnik nad Sanem tel. 15 876 01 03 3
 • Firma Handlowo-Budowlana – JANIK Sp. z.o.o. Ruda Łańcucka 263, 37-310 Nowa Sarzyna tel. 17 241 11 90 4
 • WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze tel. 32 278 45 31 5
 • Mariusz Leszczyński – Usługi Komunalne Nowa Wieś 41, 37-400 Nisko tel. 665 227 909
 • TOI TOI Polska sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa tel. 22 614 59 79
 • mToilet Sp. z o.o. ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa tel. 800 000 800
 • Usługi Transportowe Wywóz Nieczystości Ciekłych Bronisław Bieniek 36-062 Zaczernie 912 Te. 17 859 52 79 lub 602 386 980.

Opłaty

 • opłata za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę:
  • 2,46 zł/m³ netto
  • 2,66 zł/m³ netto
 • opłata abonamentowa (niezależna od ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków) na odbiorcę usług:
  • 1,76 zł netto
  • 1,90 zł brutto
 • opłata za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych miasta:
  •  3,57 zł/m³ netto
  • 3,86 zł/m³ brutto.

Formularze

Wniosek-na-świadczenie-usług-w-zakresie-opróżniania-zbiorników.pdf

Wniosek-na-świadczenie-usług-w-zakresie-opróżniania-zbiorników.doc